Програма КМГО «Взаємодопомога вільних людей»

 

 

"Потрібно шість місяців, щоб організувати вибори, десять років, щоб встановити ринкову економіку, але ціла генерація для того, щоб

створити Громадянське суспільство.

Інакше, без Громадянського суспільства, немає демократії"

(Ralf Dahrendorf)

 

 

 

«Взаємодопомога вільних людей» є Кіровоградською міською громадською організацією, яка ставить за мету об’єднання вільних людей м. Кіровограда та створення розвинутого громадського суспільства.

Вільні люди - це громадяни, що працюють для самих себе. Для виконання поставлених задач організації нам потрібні люди, яких не спинили життєві негаразди, люди, які не стали байдужими, які бажають покращити своє життя, життя своїх дітей, міста та країни в цілому.

Лише вільна людина може бути будівником громадського суспільства, яке являє собою сукупність громадянських і соціальних інституцій і організаційних заходів, які формують базис реально функціонуючого суспільства у противагу і доповнення виконавчих структур держави (незалежно від політичної системи).

Наша мета – змінити якість життя нашого міста та українського народу в цілому відповідно до найкращих світових стандартів праці, освіти, культури і дозвілля, охорони здоров‘я і навколишнього середовища; підсилити роль громадського суспільства, сприяти розвитку в регіонах України дійсної демократії та ініціативи. Саме громадське суспільство повинно мати вплив на владу усіх рівнів з метою збереження національного багатства, ствердження сьогодення і визначання майбутнього міста та країни в цілому.

Програма КМГО «Взаємодопомога вільних людей» складається з двох етапів. Перший етап програми спрямований на розвиток власне самої організації, отримання поваги серед мешканців міста.

Другий етап програми передбачає кроки, які спрямовані на досягнення головної мети організації «Взаємодопомога вільних людей», - розвитку громадського суспільства.    

 

І. Етап

 

1. Об’єднання вільних людей - громадян нашого міста з метою задоволення та захисту законних, соціальних, економічних, правових, творчих, трудових, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів з метою становлення громадянського суспільства.

Для досягнення цієї мети КМГО «Взаємодопомога вільних людей» об’єднує людей з активною позицією, професіоналів у різних галузях, які мають системне бачення проблем і шляхів їх вирішення.

2. Забезпечення взаємодопомоги серед членів організації на взаємовигідних умовах.

3. Створення єдиної інформаційної бази, яка дозволяє отримувати інформацію щодо потреб членів організації, а також щодо їх пропозицій стосовно можливості допомогти іншим.

4. Надання консультативної та юридичної, допомоги (у тому числі у випадках непогодження з діями органів влади усіх рівнів) членам організації, а також пересічним громадянам нашого міста незалежно від партійної та релігійної приналежності.  

6. Дослідження проблем міста, з метою розроблення концепцій і програм їх вирішення.  

7. Встановлення контактів з іншими громадськими організаціями міста з метою налагодження співпраці громадських організацій між собою, оскільки спільна участь в будь-яких соціальних проектах, як вказує практика, дає кращий результат.

 

ІІ Етап

1. Ініціювати розробку програм розвитку міста, спрямованих на створення робочих місць, енергозбереження і захисту довкілля.

2. Пропонувати органам місцевого самоврядування заходи, спрямовані на підвищення якості життя і зміцнення безпеки  людини, сім’ї, суспільства і держави в цілому.

3. Активно взаємодіяти з органами державної влади і місцевого самоврядування для впровадження наших пропозицій у життя.

4. Вживати заходів контролю над органами державної влади і місцевого самоврядування з метою уникнення проявів корупції, розкрадання державної та комунальної власності.

5. У випадку неможливості вирішити проблеми громадян міста шляхом громадського контролю, прийняти участь у виборах до органів місцевого самоврядування.

6. Забезпечити співробітництво з іншими політичними силами, програми яких не суперечать головній меті сворення КМГО "Взаємодопомога  вільнихлюдей".

 

Ми впевнені, що діяльність громадських організацій, як основної рушійної сили у побудові громадянського суспільства, має ґрунтуватися на п'яти головних соціальних процесах: об'єднання, визнання, комунікація, взаєморозуміння, довіра.

Об’єднавшись, Ми зможемо допомогти один одному та змінити життя у нашому місті на краще! Єднаймося! Лише разом Ми - сила!